Daily Archives: 17 June 2017

17 Jun 2017

2Kor.5:14-21; Mat.5:33-37. Barangsiapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sungguh, yang baru sudah datang. Orang yang ada dalam Kristus, dikasihi Bapa, seperti Bapa juga mengasihi Putra-Nya. Kasih itu menguduskan dan memba-harui, menjadikan kita manusia baru. Bapa yang maha pengampun tidak memperhitungkan yang sudah-sudah. Ia telah memperdamai-kan kita dengan diri-Nya dengan perantaraan Kristus. Lebih dari itu, Allah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Kita perlu menunjukkan kepada dunia diri kita yang sudah diampuni, maka juga sangat rela mengampuni dan menjadi pendamai yang mendamaikan orang-orang yang bermusuhan.