Daily Archives: 25 May 2017

25 Mei 2017

HR Kenaikan Tuhan. Kis.1:1-11; Ef.1:17-23; Mat.28:16-20. “Ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman.” Perkataan Yesus itu bukan basa-basi, bukan janji kosong. Setelah menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, mereka mengalami betapa hebat kuasa-Nya bagi orang yang percaya. Para rasul yang tidak terpelajar itu menerima Roh hikmat yang menjadikan mata hati mereka terang. Maka mengertilah mereka harapan yang terkandung dalam panggilan mereka, dan betapa besar kemuliaan yang menantikan para kudus. Mereka pergi ke segala penjuru bumi untuk mewartakan Injil kese-lamatan dan mengajarkan segala bangsa melakukan semua perintah Tuhan.