Daily Archives: 26 April 2017

26 Apr 2017

Rabu. Kis. 5:17-26; Yoh. 3:16-21. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Pewartaan firman tidak semudah dan selancar yang kita harapkan. Kendala yang paling besar adalah hati manusia sendiri. Terang adalah simbol untuk Allah, keku-dusan, kebenaran, kebaikan, kasih. Orang jahat tidak suka perbuatan-nya dilihat orang, maka ia tidak mau datang kepada terang. Malah kalau bisa, ia akan memadamkan terang itu. Kejahatan terlalu kuat untuk kita lawan. Tapi Tuhan ada di pihak para hamba-Nya. Ketika ara rasul ditangkap lagi karena iri hati, Tuhan melepaskan mereka melalui seorang malaikat. Hidup kita ada di tangan Tuhan.