2 Apr 2017

Minggu Prapaskah V. Yeh. 37:12-14; Rm. 8:8-11; Yoh. 11:1-45 (11:3-7,17,20-27,33b-45). Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Begitulah keadaan umat Israel di tanah pembuangan. Mereka hidup tanpa harapan, dan itu sama saja dengan mati. Kepada orang-orang seperti itulah nabi menyampaikan firman Allah yang penuh penghiburan: “Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali.” Lebih lagi, Yesus me-mastikan: “Akulah kebangkitan dan hidup. Barangsiapa percaya kepada-Ku akan hidup walaupun ia sudah mati.” Aku percaya, ya Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini!

Comments are closed.