Daily Archives: 3 March 2017

3 Mar 2017

Yes. 58:1-9a; Mat. 9:14-15. Berpuasa yang Kukehendaki ialah: membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, mem-bagikan rotimu bagi orang lapar, memberi tumpangan… Orang Yahudi di waktu itu berpuasa dengan pantang makan dan minum. Tapi sementara itu mereka tetap melakukan apa yang tercela di mata Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka lewat nabi Yesaya bahwa yang berkenan kepada-Nya ialah relasi yang baik dengan sesama secara moral dan sosial: berlaku adil, benar, berbelaskasih dan murah hati.