Daily Archives: 30 January 2017

30 Jan 2017

Senin. Ibr. 11:32-40; Mrk 5:1-20. Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Mahatinggi? Yesus Anak Allah yang hidup dan kudus memang tak ada urusan dengan setan, bapak segala kejahatan, roh najis penguasa maut. Maka Yesus mengusirnya ke tempat najis yang dilambangkan oleh babi. Babi terjun ke laut, lam-bang maut. Sedangkan orang itu sudah waras dan berpakaian. Marta-batnya sudah dipulihkan. Manusia dijadikan menurut gambar Allah, dan dimaksudkan menjadi bait Roh Kudus. Waspadalah! Setan sangat licik. Ia suka menyamar sebagai malaikat terang penuh bujuk rayu. Perhatikan dia mau membawa kita ke mana. Sesudah senang atau untung sedikit, ia menjatuhkan kita ke dalam jurang petaka.