Daily Archives: 8 January 2017

8 Jan 2017

Minggu. HR Penampakan Tuhan. Yes. 60:1-6; Ef. 3:2-3a,5-6; Mat 2:1-12. Dari padamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan meng-gembalakan umat-Ku Israel. Yesus menjalani hidup-Nya dalam kesa-hajaan. Ia tidak pernah memamerkan kekuasaan atau kejayaan-Nya. Tapi kadang penginjil membuka tabir kesederhanaan itu untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Ia dikunjungi buken oleh para gembala saja. Ada lagi yang menyambut kedatangan Yesus. Mereka adalah sarjana atau bahkan raja dari timur. Mereka datang dibimbing oleh bintang untuk menyembah-Nya dan membawa persembahan. Inilah Raja, Pemimpin gaya baru yang datang bukan untuk menguasai, tapi untuk menggembalakan umat-Nya menuju kebahagiaan abadi.