Daily Archives: 5 November 2016

5 Nov 2016

Sabtu. Flp 4:10-19; Luk 16:9-15. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kawan-kawan lama Paulus yang dulu disebut Saulus, mungkin geleng-geleng kepala: “Kasian si Saulus itu. Dulu dia orang Farisi yang terhormat. Sekarang sebagai pengikut Yesus, apa yang dia dapat? Hanya sengsara. Banyak yang dulu kawan menjadi lawan. Sudah berapa kali dia ditangkap, dipenjarakan dan mau dibunuh.” Memang, hidup Paulus jauh dari enak. Hanya satu tujuannya: Supaya bangsa-bangsa lain juga mengenal Kristus. Untuk itu ia mengadakan banyak perjalanan penuh bahaya. Tapi bersama Tuhan, yang berat jadi ringan, yang sulit menjadi gampang, yang tak mungkin jadi mungkin.