Daily Archives: 19 July 2016

19 Jul 2016

Mi 7:14-15,18-20; Mat 12:46-50. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, memaafkan pelanggaran dan berke-nan kepada kasih setia? Dalam bergaul dengan bangsa-bangsa lain, Israel selalu tergoda menyembah berhala-berhala yang disembah bangsa-bangsa itu. Mereka pikir, kalau bangsa lain itu lebih makmur dan berkuasa, pasti allahnya lebih kuat dari Allah mereka. Padahal penyembahan kepada berhala-berhala disertai segala macam keme-suman dan kejahatan. Para nabi memberi gambaran Allah yang sama sekali berbeda. Ia satu-satunya Allah Pencipta dan Penguasa yang kudus. Ia ingin mereka menjadi umat yang kudus bagi-Nya. Bila mereka bertobat, Ia siap mengampuni mereka.