Daily Archives: 8 July 2016

8 Jul 2016

Hos 14:2-10; Mat 10:16-23. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan dan mengasihi mereka dengan sukarela. Ketidak setiaan Israel tidak dapat meniadakan kasih setia Tuhan atau memba-talkan rencana keselamatan-Nya bagi mereka. Israel telah menang-gung derita dan sengsara akibat kejahatan mereka. Allah membiar-kannya sebagai sarana pemurnian dan pembelajaran. Mereka menga-lami apa akibatnya dan bagaimana rasanya kalau jauh dari Tuhan sumber kehidupan dan kebahagiaan. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka terus terpuruk. Dalam belas kasihan-Nya Ia mengangkat dan merangkul kembali umat-Nya yang bertobat kepada-Nya dengan kata-kata penuh penyesalan: “Ampunilah segala kesalahan kami.”