Daily Archives: 3 July 2016

3 Jul 2016

Minggu Biasa XIV. Yes 66:10-14c; Gal 6:14-18; Luk 10:1-12,17-20 (10:1-9). Seperti seorang dihibur ibunya, demikianlah Aku akan meng-hibur kamu… Manusia terlanjur salah jalan dengan membelakangi Tuhan. Maka hidupnya di bumi ini penuh azab sengsara. Ia mengga-pai-gapai dalam gelap mencari terang dan kebahagiaan sejati. Allah yang maharahim tidak membiarkannya mati dalam dosa. Ia mengutus para nabi dan akhirnya Putra-Nya sendiri untuk menyelamatkan manusia yang malang. Kristus adalah jalan, kebenaran dan kehidup-an. Dia tahu segala kesusahan kita dan datang untuk menghibur, menenangkan, memberi damai dan sukacita.