Daily Archives: 31 May 2016

31 Mei 2016

Pesta SP Maria mengunjungi Elisabet. Zef 3:14-18a atau Rm 12:9-16b; Luk 1:39-56. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Perjumpaan dua calon ibu dan dua calon anak yang sangat membahagiakan. Kegembiraan itu diungkapkan dalam pujian, pertama kepada Allah sumber segala berkat. Kedua kepada si penerima berkat dan menjadi saluran berkat bagi umat manusia. Kita belajar dari dua ibu ini untuk mengucap selamat dan mensyukuri ke-beruntungan orang lain. Kelebihan yang dimiliki sesama kita dalam keluarga atau kelompok diberi untuk kebaikan bersama, Untuk itu pantas berterima kasih dan memberi dukungan. Bila dihadapi dengan iri hati, malah rugi sendiri. Belajar murah hati dalam memberi pujian.