Daily Archives: 17 May 2016

17 Mei 2016

Yak 4:1-10; Mrk 9:30-37. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Menjadi sahabat dunia artinya menyukai apa yang disukai dunia, yaitu kekayaan, hormat, nikmat, dan merebut-nya dengan menghalalkan segala cara. Di situ tak ada kebenaran, keadilan, kelembutan atau cintakasih. Sebaliknya orang yang menjadi sahabat Allah dibenci oleh dunia. Lihat saja apa yang terjadi dengan Yesus. Ia sendiri memberitahukan murid-murid-Nya: “Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membu-nuh dia.” Perlu kekuatan dari Allah untuk tetap memancarkan terang kebenaran, keadilan dan kasih di dunia kita yang gelap dan lebih mencintai kegelapan ketimbang terang.