10 Mei 2016

Kis 20:17-27; Yoh 17:1-11a. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku untuk Kulakukan. Apa “pe-er” Yesus selama hidup-Nya di bumi? Tiada lain dari mengenalkan Bapa, Pengasih dan Penyayang, dan firman-Nya yang membawa kepada kehidupan sejati. Rasul Paulus pun menyadari apa yang ditugaskan Yesus kepada-nya, yaitu memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sampai akhir hidupnya Paulus tidak lalai melakukan tugas itu. Pe-er atau tugas itu diwariskan kepada kita semua. Dengan kemajuan zaman makin banyak yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Tapi jangan lupa “pe-er” kita yang utama dan maha penting itu.

Comments are closed.