22 Mar 2016

Yes 49:1-6; Yoh 13:21-33,36-38. Aku telah bersusah-susah dengan percuma. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Pengalaman hamba Tuhan dalam kitab Yesaya adalah pengalaman banyak orang yang bekerja di ladang Tuhan, dan penga-laman Yesus juga. Tiga tahun Ia berlelah-lelah membina para murid-Nya siang dan malam, dengan perkataan dan dengan berdiam diri, dengan sikap dan perbuatan-Nya. Tapi apa hasilnya? Yudas, murid Yesus, menjual-Nya pada orang-orang yang mau menangkap dan membunuh Dia. Petrus, ketua mereka, akan menyangkal-Nya. Tapi Yesus tidak kecewa lalu mundur. Kasih dan kesetiaan kepada Bapa menopang-Nya. Bapalah andalan-Nya!

Advertisements

Comments are closed.