9 Mar 2016

Yes 49:8-15; Yoh 5:17-30. Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang-Nya yang tertindas. Dalam keadaan terpu-ruk dan sengsara karena kedosaannya, bangsa itu menyangka Tuhan telah melupakan mereka. Padahal merekalah yang melupakan Tuhan. Sekarang dalam penderitaan yang amat sangat, barulah mereka ingat. Melalui nabi-Nya Allah menghibur umat-Nya. Ia tetap menya-yangi mereka. Kasih-Nya kepada mereka melebihi kasih seorang ibu yang tak mungkin lupa akan anak kandungnya. Tetapi sekalipun dia melupakannya, Tuhan tidak! Adakah saat kita berpikir Tuhan lupa akan kita? Saat kita mengalami kemelut dan tidak nampak jalan keluarnya? Ingat, kasih Tuhan melebihi kasih seorang ibu kandung.

Comments are closed.