Daily Archives: 30 January 2016

30 Jan 2016

2 Sam 12:1-7a,11-17; Mrk 4:35-41. Engkaulah orang itu! Daud telah berbuat dosa. Sangkanya tak ada yang tahu, sebab dengan amat cerdik ia menutupi perbuatannya. Tapi Tuhan tahu dan mene-gurnya lewat nabi Natan. Dosa Daud dikemasnya dalam sebuah cerita yang menimbulkan rasa keadilan Daud. Ia menjatuhkan hukuman atas tokoh dalam cerita Natan, padahal ia sendiri orangnya. Di sini nampak keluhuran hati Daud. Ia tidak membenarkan diri, tapi dengan rendah hati mengakui dosanya. Sikap itu membuka pintu kerahiman Allah. Ia diampuni, tapi akibat dosa tetap harus ia tanggung. Dosa selalu berakibat buruk bagi si pendosa dan keluarganya. Maka Yesus pun mengajar kita berdoa: “Bebaskanlah kami dari yang jahat.”