Daily Archives: 22 January 2016

22 Jan 2016

1Sam 24:3-21; Mrk 3:13-19. Apabila seorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Raja Saul membawa pasukan besar dan mengejar Daud untuk membunuhnya. Daud mendapat kesempatan emas untuk membunuh Saul ketika ia sendirian di dalam gua. Tapi Daud tidak membunuhnya, dan itulah yang membuat Saul keheranan. Mana mungkin? Mungkin saja, sebab bagi Daud, Saul bukan musuh melainkan orang yang diurapi Tuhan. Sekiranya setiap orang di dunia ini melihat orang lain bukan sebagai musuh atau saingan, melainkan sebagai orang yang diurapi Tuhan, dunia ini menjadi firdaus.Tidak ada lagi yang berbuat jahat terhadap sesamanya, melainkan menghormati dan melayaninya.