Daily Archives: 9 January 2016

9 Jan 2015

1Yoh 5:14-21; Yoh 3:22-30. Ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya. Tuhan mengasihi kita lebih dari yang bisa kita bayangkan. Ia hanya menginginkan kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang kekal, bukan kesenangan sebentar yang merugikan secara permanen. Tuhan mendengar doa-doa kita tapi tidak semuanya dikabulkan. Ada kemungkinan waktunya belum tepat. Tuhan mau mengatakan: “Sabar dulu!” Boleh jadi apa yang kita minta itu tidak baik bagi kita, maka Tuhan mau menggantinya dengan sesuatu yang lebih berguna. Maka baiklah setiap doa disertai sikap pasrah: “Bila sesuai dengan kehen-dak-Mu, Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik bagiku.”