3 Jan 2016

Hari Raya Penampakan Tuhan. Yes 60:1-6; Ef 3:2-3a,5-6; Mat 2:1-12. Daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat-Ku Israel. Tidak gampang menjadi pemimpin, apalagi di zaman ini. Sangat banyak hal yang diharapkan daripada-nya. Ia nyaris harus menjadi manusia sempurna! Israel mendambakan seorang pemimpin yang seperti gembala. Gembala yang peduli kawanannya, membuat mereka hidup sejahtera lahir dan batin. Menghadapi bahaya, ia membela kawanannya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Hanya Yesus pemimpin seperti itu.

Comments are closed.