Daily Archives: 27 November 2015

27 Nov 2015

Dan 7:2-14; Luk 21:29-33. Kepada yang serupa Anak Manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan dan kuasa sebagai raja. Dalam penglihatan Daniel, nampak Anak Manusia, didahului empat macam binatang yang menakutkan. Keempatnya melambangkan raja-raja dari negara-negara adikuasa. Tapi mereka mati dan kekuasaannya bera-khir. Siapakah Anak Manusia yang datang dalam kemuliaan, dijadikan raja dan kerajaannya kekal? Sabda itu mengandung pesan rahasia yang baru terungkap dengan kedatangan Yesus. Di depan Mahkamah Agama Ia menyatakan: “Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Mahakuasa…” (Mat 26:64). Karena ucapan itu Yesus dihukum mati, tapi Ia bangkit, Sang Raja yang mulia dan kekal.