15 Nov 2015

Minggu Biasa XXXIII. Dan 12:1-3; Ibr 10:11-14,18; Mrk 13:24-32. Orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Allah menciptakan manusia sebagai keluarga, karena dalam pandangan-Nya tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Apa pun yang dilakukan manusia, pasti berpengaruh pada orang lain. Manusia pun diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menyedihkan melihat orang yang pintar atau bijak hanya untuk dirinya sendiri, atau menempuh jalan kebenaran seorang diri. Tuhan memberi sukacita kepada orang yang menolong sesamanya mencapai keselamatan. Ia akan bercahaya selama-lamanya bersama Kristus yang bangkit.

Advertisements

Comments are closed.