Daily Archives: 5 October 2015

5 Okt 2015

Yun 1:1-17; 2:10; Luk 10:25-37. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. “Ke mana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Ke mana aku dapat lari dari hadapan-Mu?” (Mzm 139:7). Kita tidak bisa menjauh dari roh Tuhan, tapi bisa menjauhkan diri dari rencana-Nya bagi kita. Yunus dipanggil untuk menjadi penyalur belaskasih Tuhan bagi penduduk Niniwe. Tapi ia tidak mau. Ia lebih suka melihat mereka dihukum. Maka pergilah ia ke arah berlawanan. Tapi perjalanannya merupakan kesia-siaan belaka sam-pai ia menyadari kesalahannya. Jalan yang Tuhan rancangkan bagi kita adalah jalan keselamatan, juga bagi orang lain kepada siapa kita diutus.