Daily Archives: 4 October 2015

4 Okt 2015

Minggu Biasa XXVII. Kej 2:18-24; Ibr 2:9-11; Mrk 10:2-16. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan degan dia. Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup sendirian, melainkan bersama-sama dalam keluarga dan kelompok. Di mata sang Pencipta semua orang punya kedudukan yang sama, semua sepadan. Tugas kita adalah saling menolong demi kebaikan bersama. Tuhan sendiri yang mempersatukan dua insan menjadi suami istri. Dasar persatuan mereka adalah Tuhan, maka persatuan itu kudus, dan tak ada yang bisa memisahkan mereka. Sekiranya setiap orang menyadari benar maksud Allah menciptakan- nya, maka kita semua akan hidup bermartabat dan bahagia.