Daily Archives: 2 October 2015

2 Okt 2015

Pw Para Malaikat Pelindung. Kel 23:20-23a; Mat 18:1-5.10. Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melin-dungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah Kusediakan. Hari ini kita diingatkan bahwa kita masing-masing punya malaikat pelindung. Dia lebih dari seorang bodyguard untuk kita. Dia tidak hanya menjaga keselamatan kita di dunia, tapi juga keselamatan kekal dengan menunjukkan arah yang tepat. Penting sekali mengikuti bimbingannya supaya kita jangan “buta” seperti penduduk Khorazim dan Betsaida yang melihat mukjizat-mukjizat tapi tidak bertobat.