29 Sept 2015

Pesta Para Malaikat Agung. Dan 7:9-10,13-14 atau Why 12:7-12a; Yoh 1:47-51. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang mela-wan naga itu. Naga itu mewakili setan dan segala kuasa jahat. Mereka adalah malaikat yang “jatuh”, pemberontak yang tak mau takluk pada Allah. Dalam perang di surga naga telah kalah telak. Tapi di bumi perjuangan masih berlanjut. Di mana-mana kita lihat bagaimana kuasa kegelapan berusaha memadamkan Terang. Bahkan kegelapan menyusupi bidang dan kalangan paling suci dalam Gereja untuk menodainya. Ia sangat licik dan kerjanya diam-diam. Yesus sering mengingatkan kita supaya waspada dan berjaga-jaga. Tapi kita tidak perlu takut. Bila kita ada di pihak Yesus, malakat-malaikat-Nya pun akan turun naik ke atas kita untuk menjaga kita dari segala kejahatan di dalam maupun di luar.

Comments are closed.