6 Sept 2015

Minggu Biasa XXIII. Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Yes 35:4-7a; Yak 2:1-5; Mrk 7:31-37. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati: Kuatkanlah hati, janganlah takut. Betapa kecilnya manusia diban-dingkan dengan bumi di mana ia hidup. Apalagi bila kita memban-dingkan diri dengan besarnya jagad raya. Ada banyak daya yang melampaui diri kita. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Wajarlah kalau kita menghadapi hidup ini dengan takut. “Kuatkan hati, jangan takut.” Itu sapaan Allah sendiri kepada manusia, makhluk ciptaan-Nya. Berkali-kali Ia memastikan bahwa Ia menyertai kita. Lihat bagaimana Yesus menjelajahi bumi ini: “Ia menjadikan segala-galanya baik.” Kita tidak perlu takut bila tetap berjalan bersama Dia sambil berbuat baik.

Advertisements

Comments are closed.