Daily Archives: 4 September 2015

4 Sept 2015

Kol 1:15-20; Luk 5:33-39. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah adalah roh murni, Ia tidak tampak oleh mata kita. Namun ada kerinduan dalam hati untuk melihat-Nya: Hatiku meng-ikuti firman-Mu: ‘Carilah wajah-Ku.’ Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan (Mzm 27:8). Yesuslah pancaran wajah Bapa. “Yang melihat Aku, melihat Bapa,” kata-Nya kepada Filipus (Yoh 14:9). Banyak orang telah melihat dan berjumpa dengan Yesus, tapi menolak Dia. Yang mereka harapkan ialah Allah yang mulia dan jaya atas segala musuh Israel. Tapi yang mereka lihat adalah Yesus pendamai, lemah lembut, rendah hati. Perlu mental baru untuk menerima Yesus sebagai gambar Allah yang benar, bukan menurut keinginan mereka.