Daily Archives: 22 June 2015

22 Jun 2015

Senin. Kej 12:1-9; Mat 7:1-5. Tinggalkanlah negerimu, sanak saudara-mu dan rumah bapamu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjuk-kan kepadamu. Dengan panggilan Abraham, sejarah keselamatan makin jelas diwujudkan. Ia dipanggil untuk meninggalkan sesuatu: Me-ninggalkan negeri dan rumah yang didiaminya, relasinya, untuk memulai suatu tahap baru dalam hidupnya. Siapa yang memanggilnya belum jelas baginya, dan belum ia kenal. Tetapi hatinya berkata ia dapat mempercayai-Nya. Maka mulailah Abraham bertualang dengan Allahnya, yang menjadi Sahabatnya. Hidup memang sebuah petua-langan. Percayakan diri ke tangan Tuhan yang kuat. Ia tidak akan menjerumuskan kita, melainkan membawa kita kepada keselamatan.