10 Jun 2015

2Kor 3:4-11; Mat 5:17-19. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan suatu perjanjian baru. Paulus seorang Farisi dipanggil untuk mewartakan kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. Banyak tantangan dihadapi-nya, pertama-tama dari bangsanya sendiri. Dengan kekuatan manusia tak mungkin ia melakukan tugas itu. Tetapi justru dalam kelemah-annya ia mengalami kekuatan Tuhan. Sering kita pun menghadapi tugas di luar kesanggupan kita. Regu penyelamatan yang membantu para korban gempa bumi di Nepal akhir bulan April lalu, bekerja siang malam tanpa istirahat. Kasih Allah menjadi nyata dalam pelayanan mereka tanpa pamrih.

Comments are closed.