Daily Archives: 22 April 2015

22 Apr 2015

Rabu. Kis 8:1b-8; Yoh 6:35-40. Dalam bacaan pertama kita dihadapkan dengan dua tokoh. Saulus menangkapi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Ia menebarkan teror dan ketakutan. Filipus mewartakan Yesus Mesias dan membuat tanda-tanda yang membawa kepada kehidupan. Ia menimbulkan sukacita yang amat besar pada orang-orang. Dua arus ini masih ada di dunia kita. Mungkin saja orang menganggap dirinya baik dan berdisiplin, tapi ia membuat orang takut dan tertekan. Kabar baik adalah kabar gembira, harus diwartakan dengan gembira dan menghasilkan sukacita. Itulah inti pesan Paus dalam “Evangelii Gaudium, Sukacita Injil”. Semoga hidup kita memancarkan sukacita.