Daily Archives: 15 April 2015

15 Apr 2015

Rabu. Kis 5:17-26; Yoh 3:16-21. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Apalah jadinya dunia ini, sekiranya sama sekali tidak ada terang? Dari segala yang diciptakan Allah, terang disebut yang pertama. Yesus menyebut diri terang dunia. Karena Ia terang, maka Ia juga jalan, kebenaran dan kehidupan. Orang yang melakukan kejahatan berteman dengan kegelapan untuk menutupi dan melindungi kejahatannya itu. Kita dipanggil menjadi anak-anak terang, yang berjalan dalam terang Tuhan. Bahkan Yesus juga menyebut kita “terang dunia” yang menampakkan perbuatan-perbuatan baik sehingga orang memuliakan Bapa di surga.