Daily Archives: 10 April 2015

10 Apr 2015

Jumat. Kis 4:1-12; Yoh 21:1-14. “Marilah dan sarapanlah!” Sepanjang malam para nelayan itu bekerja tanpa hasil. Tapi pagi itu mereka mendapat kejutan demi kejutan. Atas petunjuk seorang di pantai, mereka tiba-tiba menangkap ikan sangat banyak, sehingga tidak kuat menarik jalanya. Mendengar bahwa itu Tuhan, Petrus mencebur ke dalam air. Ternyata di pantai sudah ada roti, api dan ikan. Dan Tuhan menyuruh mereka membawa ikan hasil tangkapan mereka. Rasa lelah dan kantuk pun segera hilang. Boleh jadi mereka melambungkan Mazmur 23: “Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku…” Semoga Tuhan membuka hati kita untuk melihat kejutan-kejutan yang Ia buat dalam hidup kita.