Daily Archives: 19 March 2015

19 Mar 2015

Kamis. HR S. Yusuf, Suami SP Maria. 2Sam 7:4-5a,12-14a,16; Rm 4:13,16-18,22; Mat 1:16,18-21. Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Orang seperti itulah yang dipilih Allah untuk meneruskan garis keturunan Daud kepada Anak-Nya. Yusuf lebih suka dirinya dicela sebagai calon suami yang tidak setia daripada nama Maria dice-markan, yang ia yakini sebagai perawan murni. Yusuf tidak mengerti. Tapi dengan rendah hati ia menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan. Pencerahan pun diberikan kepadanya. Lebih dari itu. Ia diberi kehor-matan menjadi kepala keluarga kudus. Mesias, penyelamat dunia, dikandung dan akan dilahirkan oleh Maria Istrinya. Yusuf diberi kehormatan menjadi bapak pelindung-Nya.