11 Feb 2015

Kej 2:4b-9,15-17; Mrk 7:14-23. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Makanan apa pun, kalau memang makanan, tidak membuat kita najis. Yang menajiskan adalah apa yang terkandung dalam hati. Bukan buah terlarang itu yang membuat najis, tapi hati yang tidak percaya pada Allah dan curiga sehingga melanggar perintah-Nya. Juga keinginan untuk menjadi seperti Allah dan tidak puas menjadi makhluk ciptaan-Nya, itulah yang menajiskan buah itu. Makanan yang menajiskan kita adalah yang kita curi atau rampas; makan jatah orang miskin, makan sampai kekenyangan sementara tetangga mati kelaparan.

Comments are closed.