Daily Archives: 21 December 2014

21 Des 2014

Minggu Adven IV. 2Sam 7:1-5,8b-12,14a,16; Rm 16:25-27; Luk 1:26-38. Kerajaannya akan kokoh di hadapan-Ku untuk selama-lamanya. Di panggung sejarah dunia, kerajaan yang adikuasa silih berganti. Ada masa perkembangan, masa jaya, paling jaya, kemunduran, akhirnya hilang dikalahkan oleh kerajaan lain. Tidak ada yang kekal karena manusia itu fana dan segala buatannya ada awal dan ada akhirnya. Hanya Allah yang kekal tidak berubah. Dan Kerajaan Allah berlangsung selama-lamanya. Tiap hari beberapa kali kita berdoa: ”Datanglah Kerajaan-Mu.” Ya, semoga datanglah Kerajaan Allah di mana semua orang mengakui, menghormati dan menyembah Allah sebagai Raja dan melakukan kehendak-Nya.