8 Des 2014

Senin. HR SP Maria dikandung tanpa noda. Kej 3:9-15,20; Ef 1:3-6,11-12; Luk 1:26-38. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dia menjadi ibu semua yang hidup. Di awal sejarah manusia ada Hawa, ibu semua yang hidup, tapi hidup dalam dosa. Di awal era baru ada wanita lain, Maria yang penuh dengan Roh Kudus. Anak yang ia lahirkan adalah Yang Kudus. Maria juga menjadi Ibu dari semua yang lahir baru dari Roh Kudus. Yang Kudus tak mungkin lahir dari perempuan berdosa. Maka Maria dikuduskan sejak dalam kandungan ibunya. Kita mohon Bunda membimbing kita di jalan kekudusan, jalan kasih dan kebenaran yang membawa kita kepada persatuan dengan Yesus, Putranya yang terkasih.

Comments are closed.