Daily Archives: 27 November 2014

27 Nov 2014

Kamis. Why 18:1-2,21-23; Luk 21:20-28. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita, sebab besar dan adillah pengha-kiman-Nya. Keputusan pengadilan manusia sering menimbulkan pro-tes, walaupun ada bukti yang jelas. Orang lalu naik banding. Tapi belum tentu keadilan diberlakukan, sebab seperti kata orang, keadilan ada di pihak mereka yang berduit, yang bisa menyuap. Tidak demi-kian dengan penghakiman Allah. Dia Hakim yang tidak bisa disuap. Segala perkara terbentang di hadapan-Nya, membuat musuh geme-tar. Tapi orang yang hidup benar boleh mengangkat muka penuh sukacita, sebab keselamatan yang dinanti-nantikan telah datang. Ya, pada Allah saja keselamatan; Dia satu-satunya harapan kita.