Daily Archives: 5 November 2014

5 Nov 2014

Flp 2:12-18; Luk 14:25-33. Lakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Anugerah Roh Kudus membuat kita melayani dengan penuh semangat. Tapi boleh jadi itu tidak berlangsung lama. Kita melihat orang lain santai-santai saja, bahkan bermalas-malasan. Timbul rasa jengkel dan mungkin juga irihati. Kita masih tetap melayani, tapi sambil mengomel: “Mengapa aku harus kerja keras sementara yang lain bersantai ria?” Mungkin juga kita mulai bertengkar dengan orang yang terus menganggur saja. Tapi siapa tahu seandainya kita tetap bekerja dengan rela dan gembira, orang lain akan terbakar semangatnya, dan keluar dari kemalasannya untuk bersama-sama melayani bagi kemuliaan Allah.