Daily Archives: 6 October 2014

6 Okt 2014

Senin. Gal 1:6-12; Luk 10:25-37. Aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus. Rasul Paulus mewartakan Injil Kristus kepada umat di Galatia. Memudian datanglah guru-guru yang mengajarkan hal yang berbeda. Menurut mereka iman pada Kristus tidak cukup. Perlu juga disunat, pantang makanan haram dan merayakan pesta-pesta wajib. Kita pun  setiap hari dibanjiri macam-macam ajaran dan nasihat yang membi-ngungkan: Bolehkah abortus? Bolehkah suntik mati bagi orang tua renta atau sakit parah? Bolehkah kawin dengan orang sejenis? Apa jawab kita? Perlu bertanya bagaimana ajaran Gereja dan manakah yang sesuai dengan kasih Kristus