Daily Archives: 24 August 2014

24 Agustus 2014

Minggu Biasa XXI. Yes 22:19-23; Rm 11:33-36; Mat 16:13-20. Hamba-Ku Elyakim akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Namanya berarti Allah membangkitkan. Ia ditunjuk menggantikan Sebna sebagai kepala istana. Sebna itu ditegur karena hidupnya yang boros dan nasihat-nasihatnya yang tidak baik. Elyakim disebut hamba  Allah, artinya orang yang bisa dipercaya, milik Allah seperti Abraham, Musa dan Daud, orang-orang yang diberi tugas khusus oleh Allah. Dia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem. Seorang bapa mengasihi, melindungi, mengusahakan kesejahteraan. Dia tidak akan menyalahgunakan kedudukannya bagi kepentingannya sendiri, tetapi memakainya untuk kepentingan rakyat