Daily Archives: 23 August 2014

23 Agustus 2014

Sabtu. Yeh 43:1-7a; Mat 23:1-12. Kemuliaan Tuhan masuk ke dalam Bait Suci… Di sinilah Aku akan tinggal di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Pada awal tulisannya Yehezkiel melihat kemu-liaan Tuhan meninggalkan Bait Suci yang telah dinajiskan oleh dosa-dosa bangsa itu. Sekarang ia melihat kemuliaan Allah kembali memasuki Bait Suci. Umat yang tersisa adalah kaum miskin yang percaya dan menaruh harapannya kepada Allah saja. Bait Suci sudah hancur dibinasakan oleh orang Babel yang menduduki negeri itu. Sekarang sisa kecil itu boleh kembali. Bait Allah yang baru adalah hati mereka. Tuhan suka tinggal pada orang yang rendah hati dan lemah lembut.