Daily Archives: 14 August 2014

14 Agustus 2014

Kamis. Pw S. Maksimilianus Maria Kolbe Yeh 12:1-12; Mat 18:21 – 19:1. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mereka mempu-nyai telinga tetapi tidak mendengar. Ucapan seperti itu ada dalam dalam Mazmur, dikatakan tentang berhala buatan manusia. Ucapan yang mirip kita dapati dalam Nabi Yesaya dan Kisah Para Rasul tentang umat. Apakah kita sekarang lebih baik dari mereka? Orang egois mendewakan diri sendiri, menyamakan diri dengan berhala. Dia punya mata tapi tidak melihat penderitaan orang. Dia punya telinga, tapi tidak mendengar rintihan orang miskin karena hatinya keras. Mari kita mohon Roh Kudus supaya membuka mata, telinga dan hati kita untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi.