Daily Archives: 6 August 2014

6 Agustus 2014

Rabu. Pesta Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Dan 7:9-10,13-14 atau 2Ptr 1:16-19; Mat 17:1-9. Kepada dia yang serupa Anak Manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan. Ketika Yesus dihadapkan ke Mahkamah Agung, Imam Besar bertanya kepada-Nya apakah Ia Mesias, Anak Allah. Yesus menjawab dengan menyebut ayat ini dari nubuat Daniel: “Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit.” Itulah alasan Yesus dihukum mati. Di atas gunung itu tiga dari murid Yesus boleh sekilas melihat kemuliaan Yesus. Itu memenuhi mereka dengan kebahagiaan besar, sampai Petrus mau selamanya tinggal di sana. Ya, kebahagiaan besar menanti kita yang percaya kepada-Nya.