8 Jul 2014

Selasa.Hos 8:4-7,11-13; Mat 9:32-38. Sekalipun Kutuliskan bagi mereka banyak pengajaran-Ku, itu akan dianggap mereka sebagai se-suatu yang asing. Allah berfirman dan hamba-hamba-Nya, para nabi, mendengarkan. Mereka meneruskan pesan itu dari mulut ke mulut, dari satu angkatan kepada yang berikut. Tapi ada juga yang menulisnya. Apa yang tertulis tak mudah dilupakan dan tersimpan untuk angkatan-angkatan kemudian. Tuhan sendiri menulis kesepuluh firman-Nya pada loh batu. Sekarang segala firman Allah tertulis dalam Kitab Suci. Hampir semua keluarga kristiani memilikinya. Apakah kita membacanya sebagai firman Allah di mana Tuhan menjumpai kita, ataukah buku itu masih asing bagi kita?

Advertisements

Comments are closed.