Daily Archives: 30 June 2014

30 Jun 2014

Senin. Am 2:6-10,13-16; Mat 8:18-22. Mereka menjual orang benar untuk mendapatkan uang. Sejarah keselamatan Israel adalah juga sejarah perjuangan. Musuh selalu ada. Musuh dari luar mengancam kebebasan beragama dan berbudaya, merampas harta milik dan tanah air. Musuh dari dalam lebih berbahaya: keserakahan, penindasan, kekerasan, ketidak adilan. Itulah yang mencirikan masyarakat dalam keadaan aman dan sejahtera di zaman Nabi Amos. Keadaan itu bukannya membuat orang lebih baik dan lebih berbakti kepada Tuhan. Sebaliknya. Mereka tidak segan-segan ‘menjual’ orang benar demi uang. Maka Amos angkat bicara. Apa yang akan dikatakan Amos tentang “perdagangan manusia” yang marak di zaman kita?