Daily Archives: 23 June 2014

23 Jun 2014

Senin. 2Raj 17:5–8,13-15a,18; Mat 7:1-5.Mereka tidak mau mendengarkan dan bertegar hati seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Sejarah keselamatan Israel adalah sejarah jatuh bangun, tapi jatuhnya lebih sering, lebih lama dan makin parah. Tuhan yang panjang sabar terus menerus mengutus nabi-nabi yang mengingatkan bahkan mengancam mereka. Tetapi firman Tuhan mereka anggap seperti angin berlalu, bahkan ada nabi yang mereka bunuh. Akhirnya ancaman hukuman menjadi kenyataan. Salmaneser raja Asyur datang menyerbu dan mengangkut Raja Hosea dan orang Israel ke dalam pembuangan. Adakah peringatan dan ancaman yang disampaikan kepada kita? Apakah kita mau dengar dan berubah?