9 Jun 2014

1Raj 17:1-6; Mat 5:1-12. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Raja Ahab dan bangsa Israel membelakangi Allah dan menyembah berhala. Maka negeri itu dilanda kekeringan. Allah menyuruh nabi Elia mengungsi ke tepi Sungai Kerit di seberang Yordan dan memelihara hidup hamba-Nya melalui burung-burung yang mengantarkan makanan baginya. Elia adalah gambaran orang yang miskin di hadapan Allah. Ia meng-gantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak mempunyai bagian dalam kerajaan Ahab, tetapi di dunia ini telah memiliki kerajaan surga.

Comments are closed.