15 Apr 2014

Selasa.Yes 49:1-6; Yoh 13:21-33,36-38. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi. Gambaran Hamba Tuhan dalam nubuat nabi Yesaya digenapi dengan sempurna oleh Yesus. Untuk menyampaikan keselamatan Allah sampai ke ujung bumi, Dia harus ditinggikan. Bukan di atas singgasana kerajaan, melainkan di atas kayu salib yang hina. Jalan ke sana penuh duri yang menyakitkan. Yudas akan mengkhianati Dia. Petrus, murid yang paling dipercaya dan diberi tanggung jawab, akan menyangkal-Nya. Semua murid pilihan-Nya akan meninggalkan Dia. Penderitaan batin disebabkan oleh orang-orang yang paling dekat dengan Dia

Advertisements

Comments are closed.