Daily Archives: 10 April 2014

10 Apr 2014

Kamis. Kej 17:3-9; Yoh 8:51-59. Engkau harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Perjanjian pertama dia-dakan Allah dengan Abraham dan keturunannya. “Aku Tuhan Allah-mu, dan kamu umat-Ku.” Israel dipilih untuk menjadi ‘terang bangsa-bangsa’. Allah selalu setia, sedangkan Israel selalu ingkar janji. Maka Allah mengadakan perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Tetapi orang Israel menolak Mesias dan membunuh Dia. Tangan Tuhan terbuka untuk menyelamatkan segala bangsa. Tapi penolakan masih terus saja berlangsung. Itulah drama sejarah manusia. Kerajaan Allah hari ini juga ditawarkan kepada kita. Maukah kita meninggalkan kesom-bongan kita dan menerimanya dengan penuh syukur?